UWAGA:  Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych wraz z partnerem Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna
Wierzbicka rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  nr
RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 pt. ,,Żłobek dla malucha – szansą na
powrót do aktywności zawodowej rodzica”.
Projekt zakłada utworzenie 450 miejsc dla dzieci w 3 żłobkach w
Dzielnicy Białołęka: Żłobek 56 przy ul. Truskawkowej 5, Żłobek Nr 57
przy ul. Książkowej 2, Żłobek Nr 58 przy ul. Krzyżówki 24.  Planowane uruchomienie żłobków to październik/listopad 2017 r.

Aktualnie trwa rekrutacja do ww. żłobków z wykorzystaniem systemu rejestracji
wniosków online, w terminach określonych w
harmonogramie<http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=3495>
rekrutacji do żłobków projektowych.

W okresie realizacji projektu pierwszeństwo przyjęcia do żłobków
objętych projektem mają dzieci, których co najmniej jedno z rodziców
spełnia warunki określone

w §3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i wyrazi chęć
uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów
rekrutacyjnych o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie.
Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie projektu
http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/obek-dla-malucha-szans-na-powr-t-do-aktywno-ci-zawodowej-rodzica/
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wzięcie udziału w
aktywnej promocji projektu w celu pozyskania rodziców spełniających
kryteria projektowe.

Osoby do kontaktu:
Żłobek Nr 56 ul. Truskawkowa 5 –kierownik  Pani  Ewa Samsel -
789 217 
2960, 57 (rekrutacja prowadzona jest w Żłobku nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72)
Żłobek Nr 57 ul. Książkowa 2 - kierownik  Pani Monika Poszytek - 789
217 297 58 (rekrutacja prowadzona jest w Żłobku nr 36 przy ul. Strumykowej 18)
Żłobek Nr 58 ul. Krzyżówki 24 - kierownik  - Pani Edyta Gorzkowska -
789 217 298  (rekrutacja prowadzona jest w Żłobku nr 42 przy ul. Chodeckiej 3)

Publiczny żłobek MOTYLKOWO nr 90 (223/Z/2015):


- mamy ośmioletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi (działamy od 1 października 2009 roku);

- pełnimy funkcję wychowawczo-dydaktyczną oraz  sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od

1 do 3 roku życia;

- działamy w grupie maksymalnie 15-osobowej (trzy wychowawczynie);

- za codzienne zajęcia edukacyjne nie pobieramy dodatkowych opłat; 

- pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17.00,   z wyłączeniem świąt kościelnych oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Oprócz opieki zapewniamy dzieciom:

1. Codzienne spacery wszystkich dzieci. Dzieci niechodzące spacerują w wózku.

2. Codziennie prowadzimy zajęcia edukacyjne:

  • poniedziałek – matematyka dziecięca,
  • wtorek – ćwiczenia logopedyczne,
  • środa - środa niespodzianek,
  • czwartek – gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia relaksacyjne,
  • piątek – Bajkowy Teatrzyk.

3. Do dyspozycji dzieci mamy dwie sale wielofunkcyjne.

4. Jesteśmy przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy.

5. Wszystkie dzieci objęte są ubezpieczeniem NNW.

6. Bogate i zróżnicowane menu zapewnia firma Dietboxkids.

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa